За мен

Завършва медицина през 1980 г. във Варна. През 1989 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 1998 г. - по медицинска онкология.

Гл. асистент в Катедрата по вътрешни болести в МУ Варна. Работи в Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна.