За мен

Завършил медиицина в  Стара Загора през 1991 г.  Специализира онкология и вътрешни болести. Работи в СБАЛО-Хасково.

Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
Работи с осигурител