За мен

Завършила медицина в МУ Варна през 1998 г. Взела специалност вътрешни болести през 2012 г. Работи в МБАЛ Добрич - Отделение по медицинска онкология.