Последователи
д-р Десислава Миленова Джорова
Люляна Гинева
Люляна Гинева
Студент по медицина
д-р Николай Радулов
д-р Николай Радулов
Акушерство и гинекология
д-р Вилизар Велковски
д-р Вилизар Велковски
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Албена Факирова
д-р Албена Факирова
Обща и клинична патология
Лъчезар Георгиев Василев
д-р Светлана  Велчова
д-р Светлана Велчова
Медицинска онкология
Силви Пасков
1 2