Последователи
д-р Дафина Ганева
д-р Дафина Ганева
Гастроентерология
д-р Александра Костова
д-р Марин Мухтаров, дм
д-р Искрен Петров Иванов, дм
д-р Искрен Петров Иванов, дм
Кожни и венерически болести
д-р Светла Делчева
Д-р Христо  Цанков
Д-р Христо Цанков
Медицинска онкология
CredoWeb
Д-р Десислава Джорова
Д-р Десислава Джорова
Медицинска онкология
Люляна Гинева
Люляна Гинева
Студент по медицина
д-р Николай Радулов
д-р Николай Радулов
Акушерство и гинекология
д-р Вилизар Велковски
д-р Вилизар Велковски
Общопрактикуващ лекар
д-р Албена Факирова
д-р Албена Факирова
Обща и клинична патология
1 2