Последователи
Оливия Трошанова, дм
Оливия Трошанова, дм
Авиационна медицина
д-р Дафина Ганева
д-р Дафина Ганева
Гастроентерология
д-р Искрен Петров Иванов, дм
д-р Искрен Петров Иванов, дм
Кожни и венерически болести
Д-р Христо  Цанков
Д-р Христо Цанков
Медицинска онкология
Д-р Десислава Джорова
Д-р Десислава Джорова
Медицинска онкология
Люляна Гинева
Люляна Гинева
Студент по медицина
д-р Николай Радулов
д-р Николай Радулов
Акушерство и гинекология