За мен

Завършил МУ-София, през 1995 г. Започва работа в УМБАЛ "Царица Йоанна"-ИСУЛ, на 1 юли 1996 г. През 2001 г. придобива първа специалност Лъчелечение и през 2003 г. - втора специалност Онкология. В момента е главен асистент към Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ "Царица Йоанна"- ИСУЛ.

Опит

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100