За мен

Д-р Георги Петров Георгиев, дм +359884 493523 georgievgp@yahoo.com
 

2001 год. - Завършена Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ), гр. Плевен

2007 год. - Завършено висше образование по медицина в Медицински Университет София

2008-2010 год. – асистент към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински Университет – София

2010-2011 год. – хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Колеж – София

2013-2015 год. – хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Университет – София

2014 – АО Травма курс, Будапеща

2014 – АО Травма, Загреб

2014 – научна и образователна степен „Доктор”по ортопедия и травматология на тема “Клинико-морфологично изследване на гигантоклетъчния тумор на костта”

2010-2015 год. –специализант към Университетска болница по ортопедия проф. Б. Бойчев, Медицински университет – София, Клиника хирургия на горен крайник, Клиника по Онкоортопедия

2016 – специалностпо ортопедия и травматология

2017 - гл. асистент към Клиника по ортопедия и травматология, МУ София

2019 - сертификат хирургия на ръка

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
Класическа отворена или миниинцизионна техника за лечение на синдрома на карпалния канал?
MD03_2020_MD Bulgaria_Ortopedia.pdf
Класическa операция и нови тенденции в хирургичното лечение на синдрома на карпалния канал: обзорВъведение
Синдромът на карпалния канал (СКК) e най-често срещаната компресионна мононевропатия на горните крайници, засягащa повече от 5% от населението ...
Вижте още
CT Surgery. BMJ.2018.pdf

Публикации

Качество на съня при пациенти със синдром на карпалн...
Публикация
Електромиографски изследвания при синдром на карпалн...
Публикация
Качество на съня при пациенти със синдром на карпалния канал

Качество на съня при пациенти със синдром на карпалния канал В. Карабинов, Г. П. Георгиев   1. Въ...

Електромиографски изследвания при синдром на карпалния канал: роля на различните техники при пост...

Електромиографски изследвания при синдром на карпалния канал: роля на различните техники при пост...

Щракащ пръст – тежката инвалидизация е обратима
Щракащ пръст – тежката инвалидизация е обратима

“Щракащ пръст”Стенозиращият тендовагинит на пръстите (“щракащ пръст”) е една от най-честите патол...

Възможности за консервативно и оперативно лечение на тенис лакът
Възможности за консервативно и оперативно лечение на тенис лакът

Консервативно лечение Консервативното лечение на тенис лакътя вкючва медикаментозна терапия с НСП...

Синдром на карпалния канал – често срещано и подценявано състояние.
Синдром на карпалния канал – често срещано и подценявано състояние.

Синдромът на карпалния канал /СКК/ е описан за първи път от Paget през 1854г. Това е най-честата ...

Възможности за консервативно и оперативно лечение на тенис лакът
Възможности за консервативно и оперативно лечение на тенис лакът

Консервативно лечение Консервативното лечение на тенис лакътя вкючва медикаментозна терапия с НСП...

Синдром на карпалния канал – често срещано и подценявано състояние.
Синдром на карпалния канал – често срещано и подценявано състояние.

Синдромът на карпалния канал /СКК/ е описан за първи път от Paget през 1854г. Това е най-честата ...

Болест на Де Кервен – клиника, диагностика и лечение.
Болест на Де Кервен – клиника, диагностика и лечение.

  През 1893 г., Tillaux описва болезнен крепитиращ симптом в областта на гривнената става (Aïe c...

Лечение на болестта на Дюпюитрен
Лечение на болестта на Дюпюитрен

Какво представлява и как се лекува?Често срещано заболяване в областта на ръката. Представлява фи...

Гигантоклетъчен тумор на костта
Гигантоклетъчен тумор на костта

ВъведениеГигантоклетъчният тумор на костта (ГКТК) в повечето случаи се определя, като доброкачест...

Гигантски липом около проксималния радиус. Клиничен случай
Гигантски липом около проксималния радиус. Клиничен случай

Мъж на шестдесет и три години постъпи за преглед по повод неболезнена формация в областта на лява...

Връзкови увреди на колянната става
Връзкови увреди на колянната става

ВъведениеНай-честите връзкови увреди на колянната става влючват: повърхностният и дълбокият слой ...

Синдром на карпалния канал. Какво представлява и как се лекува?
Синдром на карпалния канал. Какво представлява и как се лекува?

Това е най-често диагностицираната невропатия в областта на ръката. Дължи се на притискането на n...

Щракащ пръст – тежката инвалидизация е обратима
Щракащ пръст – тежката инвалидизация е обратима

“Щракащ пръст”Стенозиращият тендовагинит на пръстите (“щракащ пръст”) е една от най-честите патол...

Какво представлява хордомът и кои кости най-често засяга?
Какво представлява хордомът и кои кости най-често засяга?

Въпреки че всички кости могат да бъдат засегнати, фалангите на ръката са най-честата локализация ...

Какво представлява остеоид остеомът?
Какво представлява остеоид остеомът?

Какво трябва да знаем за остеоид остеомът и как се лекува? Остеоид остеомът (ОО) е доброкачествен...