За мен

Завършила МУ-Плевен

Старша акушерка,член на етичната комисия на УМБАЛ-Плевен 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886744
Платен прием
Работи с осигурител