За мен

Завършила МУ-Плевен, през 1991г.

Специалист по неврология от 2002 г., преминала е курс по ЕЕГ 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Панега 28
Платен прием
Работи с осигурител