За мен

Лекар в Клиника по детска ортопедия и травматология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359877525909
Лечение на травми на опорно-двигателния апарат и ортопедични заболявания при деца.
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)