За мен

Доц. д-р Снежа Златева е ръководител на Клиниката по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към МБАЛ - Варна ВМА.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител
Анаболните стероиди – търговия с цел пристрастяване
Анаболните стероиди – търговия с цел пристрастяване

Анаболните стероиди са наркотични вещества. Те са квалифицирани наред с хероина, морфина, амфетам...

Публикации

Анаболните стероиди – търговия с цел пристрастяване
Анаболните стероиди – търговия с цел пристрастяване
Публикация