За мен

  • Завършил медицина в МУ - София през 2006 г.
  • Защитил дисертация през 2010 г.
  • Получил специалност кадриология през 2013 г.