За мен

Главна медицинска сестра в МЦ "Д-р Хайвазов"

.

Опит

1000, София, България, бул. Цариградско шосе №131, етаж 7
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb