За мен

Завършила медицина в Плевен, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. От 1988г. асистент в МУ-Плевен, от 2015 г. доцент в Катедра кардиология, пулмология и ендокринология на МУ-Плевен.

Курсове и квалификации:

-Обща медицина в Манчестър

- Респираторни инфекции

- Обструктивни заболявания

- Болести на плеврата 

Научни интереси: 

инфекции в пулмологичната практика, обструктивни белодробни заболявания.

Публикации:

  • Автор и съавтор на над 60 научни съобщения в областта на обструктивните заболявания и 45статии

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886650
Платен прием
Работи с осигурител