За мен

Д-р Зънзов има опит в образната диагностика повече от 35 години.

  • Притежава сертификат за ехографски изследвания на коремни органи и повърхностни структури, опит в интервенционалната рентгенология – ангиографии, лимфографии и флебографии.
  • Д-р Зънзов е завършил медицина във ВМИ Пловдив. Придобива специалност по рентгенология през 1978 год.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 4
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 18:00

Нечетни дни

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb