За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по анестезиология и реанимация

Координатор по органно донорство в УМБАЛ-Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359064886225
Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb