За мен

  • Д-р Янакиева завършва Медицинска академия - гр. София. Магистър по медицина. Има призната специалност по спортна медицина.
  • Работила е в Районна болница – гр. Лом, Националния център по спортна медицина, Медицински център по рехабилитация и спортна медицина, Кабинет по спортна медицина.
  • Завършва специализации по спортна медицина, ехография, токсикология, анестезиология и реанимация, здравен мениджмънт.
  • Има дългогодишен опит в областта на спортната медицина, профилактиката, хранене, отслабване, възстановяване и биостимулиране.


Услуги:

Апаратура:

  • Кабинетът по спортна медицина е оборудван с модерна медицинска апаратура за провеждане на пълни и профилактични прегледи на спортисти и граждани.
  • Тук можете да намерите и два от най-добрите апарата за мозъчна стимулация - DAVID Delight – система за аудио-визуалната стимулация и CESta – апарат за кранио електро-тактилна стимулация на мозъка.

Опит

1000, София, България, ул. Тодорини Кукли 47
359898817037
Кабинет по спортна медицина, хранене и диететика. Профилактични прегледи на спортисти и граждани. Биостимулиране и възстановяване. Консултации по хранене и диететика. Психотерапевтични програми при хранителни зависимости и стрес. Изготвяне на двигателен режим и профилактични програми при лица от рискови групи - с диабет, метаболитен синдром, хипертония , наднормено тегло, намалена физическа активност.
Платен прием

Образование

Хранене и диететика
Спортна медицина
Хранене и диететика

Специалности

Хранене и диететика
Спортна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb