д-р София Паскова създаде статус
2016
Ваксините, глупако! *
Ваксините, глупако! *

Ваксините, глупако!*Добрата производствена практика (GMP) във фармакологията е система от стандар...

Ваксините, глупако! *