За мен

Д-р Андонов е управител на МЦ "ФиХелт" в Пловдив.

Завършва медицина през 1984 г.в Медицински университет-Пловдив. Придобива специалност Вътрешни болести през 1992 год. и Кардиология-през 1996 год. През последните 21 години работи в Многопрофилна транспортна болница-Пловдив последователно като завеждащ Отделение по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и Завеждащ Отделение по интензивно лечение. През последните две години е Заместник директор по лечебно -диагностичната дейност. Извършва Ехокардиография-на експертно ниво, Велоергометричен тест,24часово/Холтер мониториране на АН и ЕКГ.Член е на Дружеството на кардиолозите в България и Европейската дружество по ултразвук

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. България 4
359032307666
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 13:30

Сряда

08:30 - 13:30

Четвъртък

08:30 - 13:30

Петък

08:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител