За мен

Завършила е медицина в МУ - Стара Загора.

Придобита специалност по "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - Стара Загора.