За мен

специалист - кардиолог

Завършила е Висше Медицинско образование в Медицински Университет - гр.Варна през 1994г. Първенец на випуск’94 за Медицински Университет - гр.Варна – отличник на випуска от 224 студенти, наградена от Ректора на МУ - гр.Варна с клинична ординатура в Катедрата по Кардиология към Университета.

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Кардиология" в Медицински Университет - гр.Варна.

Провежда следдипломна квалификация в Медицински Университет - Каназава, Япония, Катедра по молекулярна и съдова биология.

Член на Българското Кардиологично Дружество, на Европейското Кардиологично Дружество и на Европейската Асоциация по Ехокардиография.