За мен

МАГИСТЪР ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОЛОГИЯ И МАГИСТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ