За мен

МАГИСТЪР ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОЛОГИЯ И МАГИСТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Опит

1000, София, България, ж.к. Младост-1, ул. Димитър Моллов №1
359029759189
ЦЕНТРАЛНА И ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
Платен прием
Работи с осигурител