За мен

Учител по информационни технологии и помощник-директор на СОУ "В. Левски" - Русе