За мен

Клиничен лаборант в отделение по Клинична лаборатория в МБАЛ-Червен бряг

Завършила МУ-Плевен