За мен

Рентгенов лаборант в отделение по Образна диагностика в МБАЛ-Червен бряг

Завършила МУ-Плевен