За мен

​Д-р Н. Станиславова завършва Медицински университет - Плевен през 2014 г. Като студент проявява висок интерес и активност в научни разработки и извънучебна дейност в сферата на онкологията, диагностиката и лечението на заболяванията на стомашно- чревния тракт. Има участия в редица научни конференции.

Един от организаторите на Първото в България „Училище по лапароскопска хирургия“ за студенти, което е без аналог в страната. От началото на 2015г. е част от екипа на HIFU(хайфу) - център „Св. Марина“, към МБАЛ „Света Марина-Плевен“, единствен клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук. Научни интереси: във всички сфери на образната диагностика, диагностиката и неизнвазивното лечение на тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук – HIFU (хайфу) и съвременните технологии в медицината. Владее свободно английски език.

Опит

5800, Плевен, България, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация
3590883705150
Платен прием