Последователи
д-р Полина Петкова Василева
д-р Полина Петкова Василева
Акушерство и гинекология
д-р Славина Йоханова
д-р Славина Йоханова
Анестезиология и интензивни грижи
доц. Добромир Димитров