За мен

Йордан Спасов е управител на аптека "Ремира" в с. Първенец, област Пловдив.

Завършва фармация в Медицински университет в София през 2001 г. Работи в различни аптеки в Пловдив.

Управител на аптека "Ремира" в с. Първенец е от 2005 г.

Опит

Управител
4000, Пловдив, България, с. Първенец, ул."СЪЕДИНЕНИЕ" 62