Публикации

Тетралогия на Фало
Публикация
15 яну
Вижте още
2017
Румънските медици ще получават въз...

Дискусии

Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
дискусия
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов създаде дискусия
2017
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов създаде публикация
2016
Тетралогия на Фало

Teтралогията на Фало е вродена сърдечна малформация, характеризираща се с 4 основни структурно-фн...