Публикации

Тетралогия на Фало
Публикация
2017
Румънските медици ще получават въз...
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов създаде Дискусия
2017

Групи

Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
дискусия
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов създаде публикация
2016
Тетралогия на Фало

Teтралогията на Фало е вродена сърдечна малформация, характеризираща се ...

Прочетете още