Опит

9000, Варна, България, бул. Република, МК „Младост“, бл. А, ет.1
Лекар-специализант по кардиология в СБАЛК ''Кардиолайф'' и лекар в спешно отделение в МБАЛ Русе
Платен прием
2019
Вижте още
2017
Румънските медици ще получават въз...

Публикации

Тетралогия на Фало
Публикация
д-р Якуб Фаиков Делиибрямов създаде публикация
2016
Тетралогия на Фало

Teтралогията на Фало е вродена сърдечна малформация, характеризираща се с 4 основни структурно-фн...

Дискусии

Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
Изцяло частно здравеопазване в България-за или против ?
дискусия