За мен

Д-р Румяна Радославова е медицински директор на СБАЛК "Кардиолайф".

Румяна Радославова завършва средно образование с физикоматематически профил в 7-мо СОУ – София. Дипломира се като лекар в Медицинска академия - София през 1984г. Специализира вътрешни болести през 1991г и започва работа в отделение Вътрешни болести.

Д-р Радославова придобива втората си специалност – кардиология през 1994г. Назначена е като главен асистент Завеждащ отделение по неинвазивна диагностика. През 1996г. получава професионална квалификация по ехокардиография (трансторакална и трансезофагеална) и стрес тест – експертно ниво. От 1996г до 2007г работи като старши асистент в Кардиологична клиника на Университетска болница- Александровска.

През 2007 г. и 2008 г. Д-р Радославова е медицински директор на Специализирана болница за активно лечение и рехабилитация-Банкя.

От 2008г работи за Българския Кардиологичен Институт. Д-р Радолавова е медицински директор на Университетска СБАЛ по Кардиология в Плевен, а след разработването и е назначена като медицински директор на новооткритата специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания във Велико Търново. От 2009г до октомври 2012г, Д-р Радославова работи в СБАЛ по Кардиология – Варна където е началник Интензивно отделение.

От октомври 2012г е медицински директор на СБАЛ по кардиология "Кардиолайф"– Варна.

  • Автор и съавтор на над 100 научни статии в български и чуждестранни медицински списания
  • Съавтор на Учебник по Кардиология и Учебник по спешна Кардиология
  • Редовен участник с доклади и лекции в различни научни форуми и конференции
  • Редовен участник в международните кардиологични конгреси
  • Член на Българското Кардиологично дружество
  • Член на Европейското Кардиологично дружество
  • Член на асоциация Ултразвук в медицината
  • Член на Европейското дружество по Ехокардиография
  • Член на ZONTA International
  • Участия в над 20 рандомизирани, многоцентрови клинични проучвания като главен изследовател, координатор и съизследовател