Инфекциозни болести
Коронавирус (COVID-19)
Лечението на COVID-19 година по-късно
дискусия
Кардиология
Неврология
Сърдечносъдови и неврологични усложнения при COVID-19 - механизми, подход и превенция
дискусия
Кардиология
Неврология
Ефективни терапевтични подходи при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, приемащи антикоагуланти
дискусия
Неврология
Психиатрия
Антидепресанти - допирни точки между психиатрията и неврологията
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
COVID-19: Клинични аспекти и прогнози
дискусия
Кои са работещите идеи в сектор ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА?
дискусия