Опит

асистент
1431, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
02/ 8500577

МЦ Слатина- консултативен кабинет

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
д-р Дениз Бакалов създаде публикация
2018
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна  терапия
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяванет...

Презентацията бе изнесена на сесията за Калциево - фосфорната обмяна по време на Единадесети Наци...

Публикации

Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна  терапия
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с р...
Публикация