Последователи
Психолог Стоян Петров
д-р Виолета Цветкова
Лора Лилова
Лора Лилова
Студент по медицина
д-р Анелия  Мишева
д-р Анелия Мишева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
г-жа Рада Асенова
г-жа Рада Асенова
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Есин  Бекир
д-р Есин Бекир
Клинична лаборатория
д-р Димитър Богданов Георгиев
д-р Димитър Богданов Георгиев
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
д-р Николина Радулова
д-р Николина Радулова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ели Георгиева
д-р Ели Георгиева
Обща дентална медицина
д-р Борис Славчов Жабински
д-р Борис Славчов Жабински
Нервни болести / Неврология
Диляна Маринска
д-р Любомир Божков
д-р Любомир Божков
Ортопедия и травматология
д-р Боряна  Чафадарова
д-р Абдул Илах Абдул Азиз
д-р Абдул Илах Абдул Азиз
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Нина Недева
д-р Нина Недева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Еделина Здравкова
д-р Еделина Здравкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Маргарита Дървенякова
д-р Маргарита Дървенякова
Нервни болести / Неврология
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Ганка  Василева
Mariya Popova
1 2