Публикации

Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна  терапия
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с р...
Публикация
д-р Дениз Бакалов създаде публикация
2018
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна  терапия
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяванет...

Презентацията бе изнесена на сесията за Калциево - фосфорната обмяна по време на Единадесети Наци...

д-р Дениз Бакалов създаде дискусия
2018

Дискусии

Има ли времеви лимити в лечението на остеопорозата?
Има ли времеви лимити в лечението на остеопорозата?
дискусия