Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Миома на матката

Миомата на матката е най-честия доброкачествен тумор на женската полова система. За 2013г. според...

XVIII Национална гинекологична конференция - Боровец - Март 2015

Публикации

Миома на матката
Публикация
Още за цезаровото сечение
Още за цезаровото сечение
Публикация
Още за цезаровото сечение
Още за цезаровото сечение

Цезаровото сечение е акушерска операция, при която раждането се извършва чрез разрез на коремната...