Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6

Образование

Акушерство и гинекология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Акушерство и гинекология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb