За мен

Завършва медицина през 2003 г. в МУ София. През 2009 г. придобива специалност „Образна диагностика". Работил е последователно в отделенията по „Образна диагностика“ към „УБ Лозенец“  и  Токуда Болница София. В момента е началник на отделението по Компютърна и магнитно - резонансна томография към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Професионалният му интерес е насочен в сферата на неврорадиологията и  мускулоскелетната систeма.

Членува в:

  • Българска Асоциация по Радиология (БАР)
  • Европейска Асоциация по Радиология (ESR)
  • Европейска Асоциация по Неврорентгенология (ESNR)
  • Европейска Асоциация по Радиология на глава и шия (ESHNR)