Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154419
Отделение по трансфузионна хематология и имунология
Платен прием
Работи с осигурител