За мен

Управител на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" -Севлиево

Завършва висше образование в Медицинска академия – Плевен, специалност хирургия.