Последователи
д-р Николай Крумов Гечев
д-р Николай Крумов Гечев
Детска нефрология и хемодиализа
Д-р Милко Симеонов Шопов
д-р Виолета Цветкова