За мен

Д-р Димо Василев е кардиолог в УМБАЛ "Св. Георги" и в кабинет "Кардио" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1983 г. Специалност по вътрешни болести придобива през 1989 г., а по кардиология - 1991 г. 

В Клиника по кардиология работи от 1986 г. 

Извършва ехокардиографии.