За мен

специалист - дерматолог

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Кожни и венерически болести" в МУ - гр. Плевен