За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по вътрешни болести и нефрология

Началник отделение по хемодиализа МБАЛ- Севлиево