За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по вътрешни болести и нефрология

Началник отделение по хемодиализа МБАЛ- Севлиево 

Опит

5400, Севлиево, България, ул. Стефан Пешев 147
359895521130
Платен прием
Работи с осигурител