За мен

Главна медицинска сестра на МБАЛ Севлиево

Опит

5400, Севлиево, България, ул. Стефан Пешев 147
359895521121
Платен прием
Работи с осигурител
5400, Севлиево, България, ул. Стефан Пешев 147
359895521121
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb