За мен

Старша сестра на отделение по диализа в МБАЛ Севлиево