Опит

9000, Варна, България, с. Аврен, община Аврен, обл. Варна
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, с. Здравец, община Аврен, обл. Варна
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, с. Садово, община Аврен, обл. Варна
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща медицина
Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb