Опит

6300, Хасково, България, ул. Рила 9
35938665501
Прегледи, детски консултации, имунизационни програми.
Платен прием
Работи с осигурител