За мен

специалист - вътрешни болести

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Вътрешни болести" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт" в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас