За мен

Отговорник на имунологичната лабораторияна Репро Инова - София

Габриел Елмаджиян е отговорник на имунологичната лаборатория и част от екипа на Репро Инова още от нейното основаване . Придобива магистърска степен по молекулярна биология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Занимава се професионално с проблемите на репродуктивната имунология от 2005 година в Института по биология и имунология на размножаването, БАН. Преминава курс на обучение по съвременни молекулярни и биохимични методи в Йена, Германия. Специализира АРТ техники в ин витро клиники Олимед и Рола.

Опит

1000, София, България, бул. Гоце Делчев 46
Платен прием