За мен

Завършила медицина в МУ-Варна, специалист обща медицина

Опит

7100, Бяла (Бяла), България, гр.Бяла, ул. Х.Димитър 13 А
359081772528
Платен прием
Работи с осигурител