За мен

Антонина Кирова е част от екипа на лаборатория Репро Инова - София

Mагистрант по Физиология на животните в Биологическия факултет на Софийския Университет. Придобива бакалавърска степен по молекулярна биология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Преминава практически курс по Невробиология в Лайпциг, Германия. Взема участие във „Второ Черноморско международно училище по имунология”.

Опит

1000, София, България, бул. Гоце Делчев 46
Платен прием